---viimati uuendatud 03.09.2018---

Kutsikainfo 2018

Hetkel vabu kutsikaid Eestis ei ole
Suhtluses kasvatajatega on räägitud plaanidest, mis jäävad kas 2018 sügisesse või 2019 kevadesse.  Info tuleb siia, kui midagi on kindlamat öelda.
 
Kennelite otsekontaktid leiab Linkide alt.
 
Tõuühingu poolt soovitatavad aretusreeglid leiab teema alt Aretus/Breeding - link

Pesakonnad 2018

 • Kennel Via Falconidu B
 • Kennel White'n Black I
 • Kennel Estlandseer AA

Pesakonnad 2017

 • Kennel Fuerza Real DD
 • Kennel White'n Black H

Pesakonnad 2016

 • Kennel Via Falconidu A
 • Kennel White'n Black G
 • Kennel A'm Best
 • Kasvataja Tiina Teppan

Pesakonnad 2015

 • Kennel Bestlandseer C
 • Kasvataja Ene Oago
 • Kennel Fuerza Real L 

Pesakonnad 2014

 • Kennel Fuerza Real DC 
 • Kennel White'n Black E 
 • Kennel White'n Black F