Tõuühing

Landseeride Klubi asutati mais 2008 ja on Eesti Kennelliidu liige alates 29.07.2008.
Alates 13.05.2011 kannab ühing nime Eesti Landseeride Tõuühing.
Tõuühing esindab LANDSEERE Eestis.
Põhikiri

Tõuühingu liikmed

Liikmeks on oodatud kõik, kes tahavad anda oma panuse selle tõu käpakäiku Eestis. Oma panuse saad anda mitmel viisil: 

  • liikmemaksu makstes - selle eest tasutakse igaaastased liikmemaksud Kennelliidule ja veebimajutus;
  • lüües kaasa ürituste organiseerimisel;
  • toetades mõnda teiste korraldatud üritust rahaliselt või näiteks auhindadega.

liikmeks astumise  avaldus avaldus saada info at landseeriklubi dot ee

Tõuühingu liikmemaks on 10 eur, mille palume tasuda hiljemalt jooksva aasta sees
a/a 10220085699015 saaja: Eesti Landseeride Tõuühing
selgitus: liikmemaks (nimi ja aasta)
 

Aretusülevaatus

Tõuühingul on hea meel teatada, et 2015. aasta sügisest oleme valmis viima läbi aretusülevaatust. Võtsime aluseks tõu originaalmaa - Saksamaa- raamistiku: sama vorm (muidugi tõlgituna, aitäh Tuuli Oder!), samad protseduurid.

Kaasasime teema läbimõtlemisse Aire-Piert Pärna, kes on landseeride kohtunik, on hinnanud landseere ka mujal maades kui vaid Eestis.

Lisainfo vt Aretus/Breeding.